Kurtuluş savaşı ile ilgili sözlerKurtuluş savaşı ile ilgili sözler, Kurtuluş savaşı şiirleri o dönemde çok söylenmişti.

Ben, size taarruz emretmiyorum;ölmeyi emrediyorum!Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar geçebilir.

Ya istiklal ya ölüm- Kurtuluş Savaşı

Vatanın bütünlüğü, Milletin istiklali tehlikededir. Milletin istiklalini yine milletin
azim ve kararı kurtaracaktır.

Siz orada yalnız düşmanı değil,Milletin ters talihini de yendiniz.

Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri.

Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez.”

Atatürkün Kurtuluş savaşı ile ilgili sözleri

Ordunun esenliğini yürekten düşünen namuslu ve ahlaklı insanlar ikiyüzlülükten uzaktır. (1918-İstanbul)

Kesin sonuç daima taarruzla alınır. (1924-İzmir)

Sizin gibi komutanları, subayları, er ve erbaşları olan bir milletin yabancı eller altında köle olması mümkün değildir. (1921-Ankara)

Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! (1922-Dumlupınar)

Askerlik, işlerin yürütmesi değil, insanların sevk ve idaresi sanatıdır. (1918-İstanbul)

Aklı eren, yurdunu seven, gerçekleri gören kimselerden düşman çıkmaz. (1923-Tarsus)

Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir başka komutanlar hakim olabilir. (1915-Anafartalar)

Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır.

Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir.

Dünyanın hiç bir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir.

Bir orduyu oluşturan her rütbe sahibi, genel olarak her şahıs, yaşayan bir makinenin canlı organları, parçalarıdır.

En büyük askerlik, çeşitli varsayımları çok iyi hesap ederek en iyi görüleni gecikmeden uygulamaktır.

Emir verirken, kendini o emri yerine getirecek olanların yerine koymak ve emrin nasıl yerine getirilip uygulanacağını düşünmek ve bilmek gerekir.

Kurtuluş Savaşı Hakkında Bilgi

Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşına Almanya’nın yanında katılmıştı. Ağır ve yorucu savaşlardan çıkmış Osmanlılar savaş sırasında kahramanca çarpışmalarına rağmen, düşman kuvvetlerinin tüm yurdu işgal etmelerine engel olamamışlardı. Bu sıralarda imzalanan Mondros ve Sevr Antlaşmaları, Osmanlı İmparatorluğu’nun tamamen yok etmeye ve Türk yurdunu parçalamaya yönelik hazırlanmıştı.

Etiketler: