Liderlik ile ilgili özlü sözlerİyi bir lider için söyelenebilecek sözler.

“Eğer bir kişi adımlarını, Yol arkadaşının adımlarına uyduramıyorsa, Bu belki de başka bir trampet sesine kulak kabartıyor olmasındandır. Ses ister yakından gelsin ister uzaktan Onu kendi duyduğu müziğe doğru Yürümeye bırak!”

“Liderlik ruhtan kaynaklanır, kişilik ve görüşün bileşimidir, uygulanması sanattır. Yönetim ise beyinde başlar daha çok istatistiklerin, metotların rutin düzen ve iş programlarının titizlikle hesaplanmasıdır, uygulanışı bir ilimdir. Yöneticiler gereklidir, liderler “vazgeçilmezdir.”

“Lider olmak sana emretme hakkı vermez. O sana yalnızca, başkalarının senden gelen direktiflere, utanıp onurları kırılmaksızın severek uyacakları bir çizgide gitmen gerektiğini ilham eder.”

“Eğer insanlar onun varlığını bile zor fark ediyorlarsa o lider mükemmeldir. Eğer insanlar ona itaat ediyor ve alkışlıyorlarsa o kadar iyi bir lider sayılmaz. Hele onu küçümsüyorlarsa işte en kötüsü budur. Sen insanları onurlandırmayı ihmal edersen onlar da seni onurlandırmayı unuturlar ama işini bitirdiğinde az konuşan amacına ulaşan bir liderin yanında bütün insanlar diyeceklerdir ki işte bunu biz kendimiz başardık.”

“Liderlerin işlevi insanlara büyüklük katmak değil, zaten onda var olan büyüklüğü ortaya çıkarmaktır.”

“ İş hayatının şimdi patronlara değil liderlere ihtiyacı var!…”

“Liderlik bir makam yeri değil, Eylem yeridir!”

“ Otorite, bilgili kişiden taşar…”

“İnsanlara asla işleri nasıl yapmaları gerektiğini söyleme! Onlara ne yapmaları gerektiğini söyle! Onlardaki cevher seni şaşırtacak.”

“Liderliğiniz, her şeyinizle SİZ demek olduğu için yeryüzündeki en kişisel kavramdır.”

“Bana ne kadar yoğun çalıştığından bahsetme, bana ne kadar tamamlandığını söyle.”

“Bunlar, bir dahinin , içinde yaşamayı dileyeceği zor zamanlardır. Büyük zorlanmalardan büyük liderler doğar.”

“Bir orkestra şefi ancak yönettiği orkestra kadar iyi olabilir.”

“Geleceğin tohumları, bugünlerden atılır.”

“Liderlik bana göre ortak bir amacın anlaşılması ve paylaşılmasıdır. Bunsuz, etkili bir liderlikten asla söz edilemez.”

“Dünya insan için onuruyla yaşamanın en kestirme ve en emin yolu, gerçekten göründüğü gibi olmaktır.”

“Birkaç tane mumu yakmak karanlığı sökmekten çok daha iyidir.”

“Taşımak en hassas iştir, en çok da olayları taşımak”

“Yöneticiler yönetir değişim olur, liderler yönetir büyüme can bulur.”

“Liderlik, gücün zekâ ve duyarlılıkla kullanılmasıdır.”

“Lidersiz olmak, kimseye itaat etmemek insanın değerine yakışmaz. Bu, hayvanlardan farksız davranmaktır.”

“Başkalarıyla baş etmeyi bilen kişi kudret sahibidir. Kendisiyle başa çıkabilen kişiyse gücün sahibidir.”

“Bizim insanlarımız güdülmek yerine yol gösterilmesini sever.”

“Biz orkestra yönetenlerin hem sözü, hem hükmü geçer, ancak orkestramıza güvenmekten de asla korkmayınız.”

“Birlikte müzik yapma ayrıcalığına sahip olduğum müzisyenlerime yaşadığım müddetçe saygı duyacağım.”